Browsing: Navy Beans in Marathi

Navy Beans in Marathi

Navy Beans in Marathi – नेव्ही बीन्सला मराठीत नेव्ही बीन्स असेच म्हणतात, याला कुठलेही मराठी नाव नाही आहे. काही लोक चवळी देखील म्हणतात.