Browsing: monticope uses in marathi

monticope tablet uses in marathi

Monticope Tablet Uses in Marathi: मोन्टीकोप टॅबलेट हे नाक वाहणे, नाक चोंदणे, शिंका येणे, खाज सुटणे, सूज येणे, पाणेरी डोळे आणि रक्तसंचय यासारख्या ऍलर्जीच्या लक्षणांवर उपचार करण्यासाठी वापरले जाणारे संयोजन औषध आहे.