Monast lc tablet uses in marathi

Monast lc tablet uses in marathi – मोनास्ट एल्सी टॅबलेट चे उपयोग मराठीत

Monast lc tablet uses in marathi: मोनॅस्ट एलसी टॅब्लेट हे नाक वाहणे, बंद नाक, शिंका येणे, खाज सुटणे, सूज येणे, यासारख्या ऍलर्जीच्या लक्षणांवर उपचार करण्यासाठी वापरले जाते.

Read More »