Mitansh Name Meaning in Marathi

Mitansh Name Meaning in Marathi – मितांश नावाचा मराठीत अर्थ

Mitansh Name Meaning in Marathi – मितांश हे नाव दोन शब्दांवरून आले आहे – मित म्हणजे मित्र आणि अंश म्हणजे भाग. एकत्रितपणे, दोन शब्दांचा अर्थ ‘मित्राचा भाग’ असा होतो.

Read More »