Metrogyl 400 Uses in Marathi

Metrogyl 400 Uses in Marathi

Metrogyl 400 Uses in Marathi – जे बी केमिकल्स अँड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारे निर्मित मेट्रोगिल 400, हे मेट्रोनिडाझोल (400 मिग्रॅ) असलेले मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाणारे प्रतिजैविक औषध आहे.

Read More »