Browsing: Meftagesic Tablet Uses in Marathi

meftagesic tablet uses in marathi

Meftagesic Tablet Uses in Marathi – मेफ्टाजेसिक टॅब्लेट (Meftagesic Tablet) हे मेफेनॅमिक असिड आणि पॅरासिटामॉल या दोन औषधांचे मिश्रण आहे आणि वेदना आणि दाह यावर उपचार करण्यासाठी वापरले जाते.