Like Mother Like Daughter Meaning in Marathi

Like Mother Like Daughter Meaning in Marathi

अनेक मार्गांनी, “Like Mother Like Daughter” ही म्हण या कल्पनेला बळकटी देते की मुली बहुतेकदा व्यक्तिमत्त्व, शारीरिक स्वरूप किंवा वागणुकीच्या बाबतीत त्यांच्या आईसारख्या असतात.

Read More »