kunal meaning in marathi

Kunal Meaning in Marathi – कुणाल नावाचा अर्थ व माहिती

Kunal Meaning in Marathi – मराठीत कुणाल नावाचा अर्थ ‘कमळ’ असा होतो. हे संस्कृत शब्द “कुमला” वरून आले आहे, ज्याचे मूळ “कुमार” या शब्दामध्ये आहे, ज्याचा अर्थ “राजकुमार” आहे.

Read More »