Krisha Meaning in Marathi

Krisha Meaning in Marathi – क्रीशा नावाचा अर्थ व माहिती

Krisha Meaning in Marathi – कृशा हे संस्कृत मूळचे नाव आहे ज्याचा अर्थ “डौलदार” किंवा “सुंदर” आहे. मराठी भाषेत कृशाचा अर्थ “सौंदर्य” किंवा “कृपा” असा होतो.

Read More »