Browsing: ketorol dt tablet uses in marathi

ketorol dt tablet uses in marathi

Ketorol dt tablet uses in marathi: केटोरोलॅक डीटी टॅब्लेट हे मध्यम ते गंभीर वेदनांच्या अल्पकालीन उपचारांसाठी वापरले जाते. हे औषध प्रभावीपणे वेदना, जळजळ आणि ताप कमी करते.