Browsing: Flax Seeds In Marathi

flax seed in marathi

Flax Seeds In Marathi फ्लेक्स सिड्स ला मराठीमध्ये ‘अंबाडी बियाणे’ किंवा ‘जवस’ या नावाने ओळखले जाते तसेच हिंदी मध्ये ‘अलसी’ असे म्हटले जाते.