Emamectin Benzoate 5 sg Uses in Marathi

Emamectin Benzoate 5 sg Uses in Marathi

Emamectin Benzoate 5 sg Uses in Marathi – Emamectin benzoate 5SG हे एक कीटकनाशक आणि ऍकेरिसाइड आहे जे पिकांना विविध कीटकांपासून संरक्षित करण्यासाठी वापरले जाते.