Dompan Tablet Uses in Marathi

Dompan Tablet Uses in Marathi – डोम्पन टॅब्लेटचा उपयोग

Dompan Tablet Uses in Marathi – डोम्पन टॅब्लेट हे दोन औषधांचे संयोजन आहे, डोम्पेरिडोन आणि पॅन्टोप्राझोल, ज्याचा वापर वेगवेगळ्या परिस्थितींवर उपचार करण्यासाठी केला जातो.

Read More »