Deviry 10mg Uses in Marathi

Deviry 10mg Uses in Marathi – डेव्हीअरी टॅबलेट चे फायदे

Deviry 10mg Uses in Marathi – डेव्हीअरी टॅबलेट चा उपयोग मासिक पाळी नियंत्रित करण्यासाठी, मासिक पाळीतील अनियमित रक्तस्त्राव थांबवते आणि अमेनोरिया (मासिक पाळी थांबणे) च्या उपचारांमध्ये केला जातो.

Read More »