Cenet Plus Tablet Uses in Marathi

Cenet Plus Tablet Uses in Marathi – सिनेट प्लस टॅबलेट चे फायदे मराठीत

Cenet Plus Tablet Uses in Marathi: सिनेट प्लस टॅबलेट चा वापर सर्दी च्या सामान्य लक्षणांवर जसे की वाहणारे नाक, चोंदलेले नाक, शिंका येणे, डोळ्यातून पाणी वाहणे, आणि रक्तसंचय किंवा अडचण यावर उपचार करण्यासाठी वापरले जाते.

Read More »