Browsing: Castor Oil In Marathi

castor oil in marathi

Castor Oil In Marathi – कॅस्टर ऑइल ला मराठीमध्ये एरंडेल तेल अशे म्हणतात, रिसीनस कम्युनिस झाडांच्या बियाण्यांमधून एरंडेल तेल काढले जाते. एरंडेल तेलाचे अनेक औषधी, औद्योगिक उपयोग आहेत.