Broski Meaning in Marathi

Broski Meaning in Marathi – ब्रॉस्कीचा मराठीत अर्थ

Broski Meaning in Marathi – मराठीत “Broski” या शब्दाचा सरळ अर्थ ‘लव्हली भाऊ’ असा होतो. हा एक प्रेमळ शब्द आहे जो एखाद्याच्या खास भावाचा संदर्भ देण्यासाठी वापरला जातो.

Read More »