Avocado In Marathi

Benefits Of Avocado In Marathi – एव्होकॅडोला मराठी मध्ये काय म्हणतात ?

Avocado In Marathi – सर्वप्रथम तुम्हाला सांगतो की याचे इंग्रजी उच्चारण एव्होकॅडो असे आहे,तसेच एव्होकॅडोला मराठी मध्ये मखनफळ असे म्हणतात.

Read More »