Atrazine 50 wp Uses in Marathi

Atrazine 50 wp Uses in Marathi – अट्राझीन ५० चे उपयोग व फायदे

Atrazine 50 wp Uses in Marathi – अट्राझीन 50 डब्ल्यूपी हे एक तणनाशक आहे ज्याचा वापर कॉर्न, ज्वारी आणि इतर पिकांमधील ब्रॉडलीफ तण आणि गवत नियंत्रित करण्यासाठी केला जातो.

Read More »