Asthakind dx syrup uses in Marathi – अस्थाकाईन्ड डीएक्स सीरप चे उपयोग

Asthakind dx syrup uses in Marathi

Asthakind dx syrup uses in Marathi चा उपयोग कोरड्या खोकल्याच्या उपचारात एक प्रभावी औषध म्हणून केले गेले आहे. हे शिंका येणे, नाक वाहणे, डोळ्यातून पाणी येणे आणि घशाची जळजळ यासारख्या ऍलर्जीच्या लक्षणांपासून आराम देते. नाकातील रक्तसंचय किंवा नाक चोंदण्यापासून देखील आराम देते.

आयुष्य बदलणारे पुस्तक

आयुष्य बदलणारे पुस्तक