Aspirin Gastro Resistant 75mg Uses in Marathi

Aspirin Gastro Resistant 75mg Uses in Marathi

Aspirin Gastro Resistant 75mg Uses in Marathi – एस्पिरीन 75 टॅबलेट हे अँटीप्लेटलेट औषध (रक्त पातळ करणारे) आहे. हे रक्ताच्या गुठळ्या तयार होण्यापासून रोखण्यासाठी वापरले जाते.

Read More »