Mayboli.in

Tag: aspirin gastro resistant 75mg uses in marathi

Aspirin Gastro Resistant 75mg Uses in Marathi
Tablet uses in marathi
Team Mayboli

Aspirin Gastro Resistant 75mg Uses in Marathi

Aspirin Gastro Resistant 75mg Uses in Marathi – एस्पिरीन 75 टॅबलेट हे अँटीप्लेटलेट औषध (रक्त पातळ करणारे) आहे. हे रक्ताच्या गुठळ्या तयार होण्यापासून रोखण्यासाठी वापरले जाते.

Read More »