Browsing: appendix disease meaning in marathi

Appendix meaning in Marathi

Appendix meaning in Marathi: अपेंडिक्स हा एक मोठ्या आतड्याना जोडलेला एक अवयव आहे तर अपेंडिसिटीस एक अपेंडिक्सचा रोग आहे.