Anvay Meaning in Marathi

Anvay Meaning in Marathi – अन्वय नावाचा मराठीत अर्थ

Anvay Meaning in Marathi – अन्वय नावाचा उगम संस्कृत या भारतातील प्राचीन भाषा मध्ये आहे. शांततेसाठी संस्कृत शब्द, अन्वय, हे नाव वर्णन करण्यासाठी वापरले गेले आहे

Read More »