Anil Name Meaning in Marathi

Anil Name Meaning in Marathi – अनिल नावाचा मराठीत अर्थ

Anil Name Meaning in Marathi – अनिल हे नाव संस्कृतमधून आले आहे आणि त्याचे अनेक अर्थ आहेत, परंतु ते सामान्यतः हवा किंवा वारा या हिंदी/मराठी शब्दाशी संबंधित आहे.

Read More »