Anafortan Syrup Uses in Marathi

Anafortan Syrup Uses in Marathi

Anafortan Syrup हे Abbott Pharmaceuticals द्वारे विकसित केलेले संयोजन औषध आहे, ज्यामध्ये Camylofin (12.5mg/5ml) आणि Paracetamol (125mg/5ml) समाविष्ट आहे.

Read More »