Advika name meaning in Marathi

Advika name meaning in Marathi – अद्विका नावाचा खरा अर्थ

Advika name meaning in Marathi – मराठी नाव Advika चा अर्थ “अद्वितीय” आहे. हे असे नाव आहे जे बहुतेकदा लहान मुलीला दिले जाते आणि संस्कृत शब्द “अद्विक” वरून आले आहे.

Read More »