sciatica meaning in Marathi

Sciatica Meaning in Marathi – सायटिका बद्दल संपूर्ण माहिती व घरगुती उपाय

Sciatica Meaning in Marathi: “सायटिका” हा शब्द सामान्यतः पाठीच्या खालच्या भागात उद्भवणाऱ्या आणि पायाच्या खाली पसरणाऱ्या कोणत्याही वेदनांचे वर्णन करण्यासाठी वापरला जातो.

Read More »