Becosules Capsules Uses in Marathi

Becosules Capsules Uses in Marathi – बिकोसुल कैप्सुल चे उपयोग मराठीत

Becosules Capsules Uses in Marathi: बिकोसुल कैप्सुल चा उपयोग वृद्ध ऊती तंदुरुस्त करण्यासाठी, जीभ आणि तोंड आल्यावर उपचार करण्यासाठी केला जातो. तसेच अकाली केस पांढरे होण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी वापरले जाते.

Read More »