PWD महाराष्ट्र 2023 परीक्षेच्या तारखा प्रसिद्ध झाल्या (www.pwd.maharashtra.gov.in 2023)

pwd exam date 2023 maharashtra

pwd exam date 2023 maharashtra

www.pwd.maharashtra.gov.in 2023 – अलीकडील घोषणेमध्ये, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (PWD) कनिष्ठ अभियंता (JE) आणि अनेक गट-B, C, आणि D पदांसह विविध पदांसाठी परीक्षा वेळापत्रक अधिकृतपणे प्रसिद्ध केले आहे.

Advertisements

PWD JE परीक्षेची तारीख अधिसूचना प्रत्येक पोस्टसाठी परीक्षेच्या तारखा, शिफ्ट, कालावधी आणि वेळेबद्दल तपशीलवार माहिती प्रदान करते.

PWD महाराष्ट्र 2023 च्या परीक्षेचे वेळापत्रक खालीलप्रमाणे आहे:

pwd exam date 2023 maharashtra
pwd exam date 2023 maharashtra

१३ डिसेंबर २०२३

 • क्लिनर (गट-डी)
 • पहिली शिफ्ट
 • परीक्षेचा कालावधी: ९० मिनिटे
 • परीक्षेची वेळ: सकाळी 09:00 ते सकाळी 10:30

१४ डिसेंबर २०२३

 • कनिष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रिकल) – गट-ब अराजपत्रित
 • पहिली शिफ्ट
 • परीक्षेचा कालावधी: ९० मिनिटे
 • परीक्षेची वेळ: सकाळी 09:00 ते सकाळी 10:30

लघुलेखक (निम्न श्रेणी) – गट-ब अराजपत्रित

 • पहिली शिफ्ट
 • परीक्षेचा कालावधी: ४५ मिनिटे
 • परीक्षेची वेळ: 09:00 AM – 09:45 AM

वरिष्ठ लिपिक (गट-क)

 • दुसरी शिफ्ट
 • परीक्षेचा कालावधी: ९० मिनिटे
 • परीक्षेची वेळ: दुपारी 12:30 ते दुपारी 02:00 पर्यंत

वरिष्ठ लिपिक (गट-क)

 • तिसरी शिफ्ट
 • परीक्षेचा कालावधी: ९० मिनिटे
 • परीक्षेची वेळ: दुपारी 04:00 ते संध्याकाळी 05:30

उद्यान पर्यवेक्षक (तांत्रिक) (गट-सी)

 • तिसरी शिफ्ट
 • परीक्षेचा कालावधी: ९० मिनिटे
 • परीक्षेची वेळ: दुपारी 04:00 ते संध्याकाळी 05:30

कनिष्ठ वास्तुविशारद (गट-ब, अराजपत्रित)

 • तिसरी शिफ्ट
 • परीक्षेचा कालावधी: ९० मिनिटे
 • परीक्षेची वेळ: दुपारी 04:00 ते संध्याकाळी 05:30

१५ डिसेंबर २०२३

शिपाई (गट-डी)

पहिली शिफ्ट
परीक्षेचा कालावधी: ९० मिनिटे
परीक्षेची वेळ: सकाळी 09:00 ते सकाळी 10:30

कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) – गट-ब अराजपत्रित

 • दुसरी शिफ्ट
 • परीक्षेचा कालावधी: ९० मिनिटे
 • परीक्षेची वेळ: दुपारी 12:30 ते दुपारी 02:00 पर्यंत

कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) – गट-ब अराजपत्रित

 • तिसरी शिफ्ट
 • परीक्षेचा कालावधी: ९० मिनिटे
 • परीक्षेची वेळ: दुपारी 04:00 ते संध्याकाळी 05:30

चालक (गट-सी)

 • तिसरी शिफ्ट
 • परीक्षेचा कालावधी: ९० मिनिटे
 • परीक्षेची वेळ: दुपारी 04:00 ते संध्याकाळी 05:30
 • १६ डिसेंबर २०२३

कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) – गट-ब अराजपत्रित

 • पहिली शिफ्ट
 • परीक्षेचा कालावधी: ९० मिनिटे
 • परीक्षेची वेळ: सकाळी 09:00 ते सकाळी 10:30

प्रयोगशाळा सहाय्यक (तांत्रिक) (गट-सी)

 • पहिली शिफ्ट
 • परीक्षेचा कालावधी: ९० मिनिटे
 • परीक्षेची वेळ: सकाळी 09:00 ते सकाळी 10:30

कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब अराजपत्रित

दुसरी शिफ्ट
परीक्षेचा कालावधी: ९० मिनिटे
परीक्षेची वेळ: दुपारी 12:30 ते दुपारी 02:00 पर्यंत

लघुलेखक (उच्च श्रेणी) – गट-ब अराजपत्रित

 • दुसरी शिफ्ट
 • परीक्षेचा कालावधी: ४५ मिनिटे
 • परीक्षेची वेळ: दुपारी 12:30 ते दुपारी 01:15 पर्यंत

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक – गट-क

 • तिसरी शिफ्ट
 • परीक्षेचा कालावधी: ९० मिनिटे
 • परीक्षेची वेळ: दुपारी 04:00 ते संध्याकाळी 05:30

सहाय्यक कनिष्ठ वास्तुविशारद (गट-सी)

 • तिसरी शिफ्ट
 • परीक्षेचा कालावधी: ९० मिनिटे
 • परीक्षेची वेळ: दुपारी 04:00 ते संध्याकाळी 05:30

28 डिसेंबर 2023

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक – गट-क

 • पहिली शिफ्ट
 • परीक्षेचा कालावधी: ९० मिनिटे
 • परीक्षेची वेळ: सकाळी 09:00 ते सकाळी 10:30

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक गट-क

 • दुसरी शिफ्ट
 • परीक्षेचा कालावधी: ९० मिनिटे
 • परीक्षेची वेळ: दुपारी 12:30 ते दुपारी 02:00 पर्यंत

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक – गट-क

 • तिसरी शिफ्ट
 • परीक्षेचा कालावधी: ९० मिनिटे
 • परीक्षेची वेळ: दुपारी 04:00 ते संध्याकाळी 05:30

उमेदवारांना PWD महाराष्ट्र 2023 परीक्षांबाबत पुढील कोणत्याही सूचना आणि तपशीलांसाठी अधिकृत वेबसाइटवर अपडेट राहण्याचा सल्ला देण्यात येतो.

Advertisements