Mayboli.in

Name Meaning in Marathi

Name Meaning in Marathi

Aadhira Name Meaning in Marathi – अधीरा नावाचा मराठीत अर्थ

Aadhira Name Meaning in Marathi - अधीरा हे भारतातील लोकप्रिय नाव आहे, आणि त्याचा मराठीत…

Hindavi name meaning in Marathi – हिंदवी नावाचा खरा अर्थ

Hindavi name meaning in Marathi - हिंदवी नावाचे मूळ संस्कृतमध्ये आहे आणि त्याचा अर्थ "भारतीय…

Dhanashri Name Meaning in Marathi – धनश्री नावाचा खरा अर्थ

Dhanashri name meaning in Marathi - धनश्री या नावाला मराठी भाषेत विशेष अर्थ आहे. हे…

Amruta name meaning in Marathi – अमृता नावाचा खरा अर्थ

Amruta name meaning in Marathi - अमृता या नावाला मराठी भाषेत विशेष अर्थ आहे. मराठीत…

Vedika name meaning in Marathi – वेदिका नावाचा खरा अर्थ

Vedika name meaning in Marathi - वेदिका हे नाव संस्कृत शब्द "वैदिका" पासून आले आहे…

Jija name meaning in Marathi – जिजा नावाचा खरा अर्थ

Jija name meaning in Marathi - जिजा हे नाव मराठी या भारतीय भाषेतून आले आहे…

Advika name meaning in Marathi – अद्विका नावाचा खरा अर्थ

Advika name meaning in Marathi - मराठी नाव Advika चा अर्थ "अद्वितीय" आहे. हे असे…

Vedant name meaning in Marathi – वेदांत नावाचा खरा अर्थ

Vedant name meaning in Marathi - वेदांत या नावाचा मराठी भाषेत विशेष अर्थ आहे. हे…

Ovi name meaning in Marathi – ओवी नावाचा खरा अर्थ

Ovi name meaning in Marathi - ओवी हे नाव मराठी शब्द "ओवी" पासून आले आहे,…

Mayuri name meaning in Marathi – मयुरी नावाचा खरा अर्थ

Mayuri name meaning in Marathi - मयुरी हे नाव संस्कृत शब्द ‘मयूर’ वरून आले आहे,…

Shreeja name meaning in Marathi – श्रीजा नावाचा खरा अर्थ

Shreeja name meaning in Marathi - श्रीजा हे नाव एक सामान्य मराठी नाव आहे, जे…

Dnyaneshwari name meaning in Marathi – ज्ञानेश्वरी नावाचा खरा अर्थ

Dnyaneshwari name meaning in Marathi - मराठीत ज्ञानेश्वरी नावाचा अर्थ "सत्य जाणणारा" असा होतो. हे…

  • Trending Articles

    प्राकृतिक भूगोल म्हणजे काय?

    प्राकृतिक भूगोल म्हणजे काय? वाचा सविस्तर लेख

    हा लेख प्राकृतिक भूगोलाच्या विविध पैलूंचा सखोल अभ्यास करेल, ज्यामध्ये भूस्वरूप, हवामानाचे स्वरूप, बायोम्स आणि…