viraj name meaning in marathi

Viraj name meaning in Marathi – विराज नावाचा खरा अर्थ

Viraj name meaning in marathi – विराज हे मराठी नाव आहे ज्याचा अर्थ “महान” किंवा “उत्तम” आहे. बौद्ध धर्मात ध्यानाच्या अभ्यासाद्वारे प्राप्त झालेल्या ज्ञानाच्या स्थितीचे वर्णन करण्यासाठी देखील याचा वापर केला जातो.

Read More »