Samiksha name meaning in Marathi

Samiksha name meaning in Marathi – समिक्षा नावाचा खरा अर्थ

Samiksha name meaning in Marathi – समीक्षा या नावाचा मराठीत अर्थ आहे “विश्लेषण” किंवा “तपासणी”. हे संस्कृत शब्द साम (“समान”) आणि क्षा (“दृष्टी”) पासून आले आहे.

Read More »