shrutika meaning in marathi

Shrutika Meaning in Marathi – श्रुतिका याचा मराठीत अर्थ

Shrutika Meaning in Marathi – श्रुतिका हे नाव “श्रुती” म्हणजे “अर्थ” या संस्कृत शब्दापासून बनले आहे. मराठीत श्रुतिका हे नाव सामान्यत: मार्च महिन्यात जन्मलेल्या मुलींना दिले जाते.

Read More »
devansh meaning in marathi

देवांश नावाचा अर्थ – Devansh Meaning in Marathi

Devansh Meaning in Marathi – देवांशचा मराठीत अर्थ “देवाचा भाग” असा आहे. नावाचा मजबूत आध्यात्मिक अर्थ आहे आणि बहुतेकदा दैवी गुणांनी आशीर्वादित असलेल्या व्यक्तीचे वर्णन करण्यासाठी वापरले जाते.

Read More »
Ojas Meaning in Marathi

ओजसचा मराठीत अर्थ – Ojas Meaning in Marathi

Ojas Meaning in Marathi – ओजस हे भारतीय वंशाचे एक लोकप्रिय नाव आहे, जे संस्कृत शब्द “ओजस” वरून आले आहे ज्याचा अर्थ “ऊर्जा” किंवा “जीवनशक्ती” आहे.

Read More »