mucolite drops uses in marathi

Mucolite Drops Uses in Marathi – म्युकोलाईट ड्रॉप्स सिरपचे फायदे

Mucolite Drops Uses in Marathi: मुकोलाइट ड्रॉप हे एक औषध आहे जे मुलांमध्ये तीव्र घसा खवखवणे आणि दम्याशी संबंधित ओल्या खोकल्या (श्लेष्मासह खोकला) वर उपचार करण्यास मदत करते.

Read More »
palsinuron tablet uses in marathi

Palsinuron Tablet Uses in Marathi – पाल्सीन्यूरॉन टॅबलेट सिरपचे फायदे

Palsinuron Tablet Uses in Marathi: पल्सीनुरॉन कॅप्सूल हे एक आयुर्वेदिक औषध आहे ज्याचा उपयोग पक्षाघात आणि CNS (केंद्रीय मज्जासंस्था) च्या न्यूरो-स्नायू विकारांवर उपचार करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

Read More »
laveta m syrup uses in marathi

Laveta M Syrup Uses in Marathi – लवेटा एम सिरपचे फायदे

Laveta M Syrup Uses in Marathi: लवेटा एम सिरप (Laveta M Syrup) हे मुलांमध्ये वाहणारे नाक, शिंका येणे, खाज येणे, सूज येणे, रक्तसंचय आणि पाणेरी डोळे यासारख्या ऍलर्जीच्या लक्षणांवर उपचार करण्यासाठी वापरले जाते.

Read More »