anemia meaning in marathi एनेमिया म्हणजे काय?

anemia meaning in marathi एनेमिया म्हणजे काय?   एनेमिया ला मराठीमध्ये रक्तक्षय असे म्हटले जाते, एनेमिया मध्ये रक्तातील लाल पेशींचे प्रमाण सामान्य पेक्षा कमी होते.

Read More »