vibact tablet uses in marathi

Vibact Tablet Uses in Marathi – व्हायबॅक्ट टॅब्लेटचे उपयोग/फायदे

Vibact Tablet Uses in Marathi – व्हायबॅक्ट टॅब्लेटचा वापर सामान्यतः डायरिया, कॅन्सर केमोथेरपी, गॅस्ट्रोएन्टेरिटिस, कोलायटिस, क्रॉनिक, एट्रोफिक गॅस्ट्रोएन्टेरिटिसचे निदान किंवा उपचारांसाठी केला जातो.

Read More »