Browsing: Ridol Tablet Uses in Marathi

Ridol Tablet Uses in Marathi

Ridol Tablet Uses in Marathi – रिडॉल टॅब्लेट मध्ये Loperamide समाविष्ट आहे, जे अतिसार विरोधी औषध आहे, ज्याचा वापर प्रामुख्याने दाहक आतडी रोग आणि लहान आतडी सिंड्रोम मध्ये अतिसार कमी करून अतिसार कमी करून