psoriasis meaning in marathi

Psoriasis meaning in marathi – सोरायसिस म्हणजे काय?

Psoriasis meaning in marathi सोरायसिस हा एक त्वचेचा रोग आहे ज्यामध्ये त्वचा लाल, त्वचेवर खवले चट्टे दिसतात, सामान्यतः सोरायसिस गुडघे, कोपर, खोड आणि टाळूवर होतो.

Read More »