Browsing: Ozole D Tablet Uses in Marathi

Ozole D Tablet Uses in Marathi

Ozole D Tablet Uses in Marathi – ओझोल डी टॅब्लेट (Ozole D Tablet) हे दोन औषधांचे मिश्रण आहे: डोम्पेरिडोन आणि ओमेप्राझोल जे छातीत जळजळ आणि अपचनापासून आराम देते.