Browsing: Oregano In Marathi

Oregano In Marathi – मराठी मध्ये ओरेगॅनो ला ओव्याची पाने किंवा ओरेगॅनो असेच म्हटले जाते. ओरेगॅनो ही पुदीना किंवा लॅमियासी कुटुंबातील एक औषधी वनस्पती आहे.