Browsing: Ojas Meaning in Marathi

Ojas Meaning in Marathi

Ojas Meaning in Marathi – ओजस हे भारतीय वंशाचे एक लोकप्रिय नाव आहे, जे संस्कृत शब्द “ओजस” वरून आले आहे ज्याचा अर्थ “ऊर्जा” किंवा “जीवनशक्ती” आहे.