Niharika Meaning in Marathi

Niharika Meaning in Marathi – निहारिका नावाचा मराठीत अर्थ

Niharika Meaning in Marathi – निहारिका हे हिंदू मुलीचे नाव आहे. त्याचा अर्थ “रात्र, गडद, ​​गडद निळा, काळा” असा आहे. हे ‘निहार’ या शब्दापासून बनले आहे ज्याचा अर्थ “रात्र” आहे.

Read More »