Kshitij Meaning in Marathi

Kshitij Meaning in Marathi – क्षितिज नावाचा अर्थ मराठीत

Kshitij Meaning in Marathi – क्षितिज हा संस्कृत शब्द असून त्याचा मराठीत अर्थ क्षितिज असा होतो. हे ‘क्ष’ म्हणजे आकाश आणि ‘ती’ म्हणजे सीमा या शब्दांपासून बनलेले आहे.

Read More »