KK Meaning in Marathi

KK Meaning in Marathi – KK चा मराठीत अर्थ

KK Meaning in Marathi – अनौपचारिक मजकूर संदेश किंवा ऑनलाइन संप्रेषणामध्ये “ओके” किंवा “के” साठी “केके” हे संक्षेप म्हणून वापरले जाते.

Read More »