Browsing: gastro meaning in marathi

gastro meaning in marathi

Gastro meaning in marathi: गॅस्ट्रो या शब्दाचा अर्थ पोट असा होतो. मेडिकल भाषेत गॅस्ट्रो ला पोट व पोटातील विकार किंवा त्यावरचे औषध संबोधण्यासाठी वापरले जाते.