Disocal Tablet Uses in Marathi

disocal tablet uses in marathi

Disocal tablet uses in marathi : डिसॉकेल टॅबलेट हे मुतखड्यावर रामबाण उपाय आहे, हे ४ ते १० मिमी चे मुतखडे आठवड्यात बारीक करते किंवा मूत्रमार्गातून बाहेर पाडते.

आयुष्य बदलणारे पुस्तक

आयुष्य बदलणारे पुस्तक