Delcon Syrup Uses in Marathi – डेलकोन सिरपचे उपयोग

Delcon Syrup Uses in Marathi

Delcon Syrup Uses in Marathi – हे सामान्यत: ऍलर्जीच्या लक्षणांवर उपचार करण्यासाठी वापरले जाते, जसे की शिंका येणे, खाज सुटणे, डोळे पाणावणे आणि वाहणारे नाक.