Debris Meaning in Marathi

Debris Meaning in Marathi – डेब्रिस चा मराठीत अर्थ व व्याख्या

Debris Meaning in Marathi – डेब्रिस ही एक संज्ञा आहे जी तुटलेल्या किंवा नष्ट झालेल्या एखाद्या वस्तूच्या विखुरलेल्या तुकड्यांचे वर्णन करण्यासाठी वापरली जाते.

Read More »