cramp meaning in marathi

Cramp meaning in Marathi – क्रॅम्प म्हणजे काय ?

Cramps meaning in Marathi : क्रॅम्प म्हणजे तुमच्या एक किंवा अधिक स्नायूंचे अचानक आणि अनैच्छिक आकुंचन होय. Cramp ला मराठीमध्ये पेटगे येणे असे देखील म्हटले जाते.

Read More »