Browsing: Capricorn in Marathi

capricorn in marathi

Capricorn in Marathi या राशीला मराठीत मकर असे म्हटले जाते. हे ज्योतिषशास्त्रातले, राशिचक्राचे 10 वे चिन्ह असून 22 डिसेंबर ते 19 जानेवारी या कालावधीचे हे शासन मानले जाते.